Základní informace

Statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Multiscan s.r.o.Pardubická krajská nemocnice, a.s byl vydán Věstníkem MZ ČR ročník 2015, částka 4 z 20. března 2015

Ambulantní část (Multiscan s.r.o.)

Lůžková část (Nemocnice Pardubického kraje, a.s.)

Další spolupracující pracoviště

Specializované týmy (KOC Pardubického kraje)